Mặt nạ silicon

Mặt nạ silicon cho trẻ em và người lớn trong dịp Halloween hoặc lễ hội. Mặt nạ lễ hội đáng sợ dành cho trẻ em và người lớn cho mọi bữa tiệc, lễ kỷ niệm.