Máy chiếu Gobo - Trình chiếu logo theo yêu cầu

Máy chiếu gobo - Đèn chiếu logo theo yêu cầu - Đèn LED xoay chiếu quảng cáo trong nhà hoặc ngoài trời chiếu logo sàn hoặc tường từ 3M đến 500M.