Bảng vẽ LCD

Bảng vẽ LCD - máy tính bảng vẽ kỹ thuật số ma thuật (tập vẽ phác thảo) - bảng viết minh họa dành cho trẻ em và người lớn với các kích cỡ máy tính bảng khác nhau.