Tai nghe Sleepphones + Runphones

Tai nghe Sleepphones + Runphones. Chúng tôi cung cấp headband Sleepphones - tai nghe để ngủ và Runphones - tai nghe để chạy. Để bán các phiên bản cổ điển cũng như các mô hình Bluetooth.