Các điều khoản và điều kiện

Các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung sau đây quy định việc chào bán và bán các sản phẩm và / hoặc dịch vụ trên Trang web thương mại điện tử www.cool-mania.com (“Trang web”). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện Chung này trước khi đặt mua bất kỳ sản phẩm nào.

Media Leaders sro, một Công ty đã đăng ký tại Slovakia (Số đăng ký kinh doanh 46 406 999, mã số thuế và số VAT SK2023368787, có văn phòng đăng ký tại Slovakia, tại Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica, Slovakia. Media Leaders là chủ sở hữu của đ -trang web thương mại Cool-mania

1. Lĩnh vực ứng dụng Trang web

1.1 Cửa hàng trực tuyến Cool-mania được dành riêng cho bán lẻ. Cool-mania cung cấp các sản phẩm để bán dành riêng cho khách hàng “người dùng cuối”, tức là “Người tiêu dùng”. Nó được coi là “Người tiêu dùng” bất kỳ cá nhân nào mua hàng hóa với mục đích không liên quan đến bất kỳ hoạt động thương mại, thủ công hoặc nghề nghiệp nào được thực hiện trong doanh nghiệp của mình. Nếu người dùng không phải là "Người tiêu dùng" được mời tránh gửi đơn đặt hàng trên cửa hàng trực tuyến; Cool-mania có quyền không xử lý các đơn đặt hàng được đặt từ những người dùng không phải là "Người tiêu dùng" và bất kỳ đơn đặt hàng nào không tuân thủ chính sách kinh doanh của Cool-mania.

1.2 Tất cả thông tin có trong Trang web không cấu thành một đề nghị ràng buộc để bán sản phẩm ở bất kỳ Quốc gia hoặc địa điểm nào.

Các sản phẩm được chào bán trên WebSite chỉ có thể được mua và gửi đến những Khách hàng cư trú và cho biết là điểm đến trên toàn thế giới.

1.3 Việc mua Sản phẩm trên WebSite được phép cho những người đảm bảo từ mười tám (18) tuổi trở lên và có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý.

1.4 Việc bán Sản phẩm trên Trang web cấu thành một hợp đồng từ xa được điều chỉnh bởi Điều 50 và seq. của Nghị định lập pháp Slovak N. 206 ngày 6 tháng 9 năm 2005 (“Bộ luật người tiêu dùng”) và Nghị định lập pháp Slovak N. 70 ngày 9 tháng 4 năm 2003, bao gồm các quy định về thương mại điện tử

1.5 Các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung áp dụng là những Điều khoản và Điều kiện Bán hàng được công bố vào ngày chuyển đơn đặt hàng. Chúng có thể được sửa đổi theo thời gian để xem xét các thay đổi quy định có thể xảy ra. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố trên WebSite

2. Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện Chung của Bán hàng và ký kết hợp đồng

2.1 Tiếng Anh là ngôn ngữ có sẵn để ký kết hợp đồng. Hợp đồng được ký kết tại các nước thuộc Liên minh Châu Âu, như được quy định trong mô hình 1.2 ở trên

2.2 Khách hàng được yêu cầu đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này. Khách hàng được khuyến khích tải xuống, lưu hoặc in một bản sao của nó, cũng như thông tin về Quyền rút tiền và bất kỳ thông tin nào khác mà Cool-mania cung cấp trên Trang web, trước hoặc trong quá trình mua hàng.

2.3 Để hoàn tất việc mua một hoặc nhiều Sản phẩm trên Trang web, Khách hàng phải điền vào Mẫu đơn đặt hàng và gửi đến Cool-mania, bằng điện tử, theo các hướng dẫn xuất hiện trên Trang web trong giai đoạn đặt hàng

2.4 Bằng cách gửi Mẫu đơn đặt hàng qua Trang web (chuyển tiếp), Khách hàng chấp nhận vô điều kiện và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này trong hợp đồng của mình với Cool-mania. Trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản nhất định trong Điều kiện bán hàng chung này, người dùng được mời không gửi bất kỳ mẫu đơn đặt hàng nào để mua hàng trên WebSite

2.5 Cool-mania sẽ lưu các mẫu Đơn đặt hàng vào cơ sở dữ liệu phù hợp với các điều khoản của luật. Khách hàng có thể truy cập vào Mẫu đơn đặt hàng của mình, thông qua phần “ http://www.cool-mania.com/user/in ” trên Trang web

2.6 Khi Khách hàng đã gửi đơn đặt hàng của mình, Cool-mania sẽ gửi một email “Xác nhận nhập đơn đặt hàng” để xác nhận đã nhận được đơn đặt hàng.
Email này hiển thị trích yếu các yếu tố cần thiết của đơn đặt hàng: dữ liệu cá nhân do khách hàng nhập, địa chỉ giao hàng, thông tin chi tiết về sản phẩm đã đặt hàng (mô tả và số lượng), chi tiết giá cả, phương thức thanh toán, chi phí giao hàng, mọi chi phí bổ sung cuối cùng như thông tin về Quyền rút tiền và Bản tóm tắt các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung. Khách hàng cam kết xác minh tính đúng đắn và thông báo các chỉnh sửa cuối cùng thông qua e-mail [email protected]
Thư điện tử này không cấu thành việc chấp nhận đơn đặt hàng mà chỉ là xác nhận đã nhận đúng đơn đặt hàng bởi hệ thống thích hợp của Cool-mania. Khách hàng cũng sẽ tìm thấy “Số đơn đặt hàng” cá nhân của mình, số này phải được sử dụng trong bất kỳ hoạt động nào khác sau giao tiếp với Cool-mania.

2.7 Hợp đồng giữa Cool-mania và Khách hàng sẽ chỉ được ký kết khi Cool-mania xác nhận rằng Đơn hàng đã được chấp nhận qua email "Xác nhận Đơn hàng và Giao hàng"

2.8 Bất kỳ email nào được gửi đến Khách hàng xác nhận tình trạng đơn hàng của mình (chẳng hạn như email "Yêu cầu thêm thông tin" hoặc email "Thông báo về sự chậm trễ giao hàng") hoặc thông báo bằng miệng về đơn đặt hàng không được coi là chấp nhận đơn đặt hàng.
Việc hoàn thành hợp đồng diễn ra với việc vận chuyển các sản phẩm đã đặt hàng, trừ khi Cool-mania không thông báo cho Khách hàng về việc không chấp nhận hợp đồng hoặc Khách hàng đã yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.

2.9 Cool-mania có quyền từ chối hoặc hạn chế các đơn đặt hàng không đảm bảo đủ khả năng thanh toán hoặc không đầy đủ hoặc không chính xác. Cũng như đặt hàng liên quan đến các sản phẩm không còn hàng (hết hàng)
Trong những câu này, Cool-mania thông báo bằng email cho Khách hàng ngay khi có thể rằng hợp đồng chưa được ký kết và đơn đặt hàng chưa được chấp nhận, nêu rõ lý do từ chối.
Trong trường hợp thanh toán đã được hoàn tất, Cool-mania sẽ hoàn lại cho Khách hàng số tiền đã được tính khi đảo ngược giao dịch (xem điều 13. Phương thức hoàn lại tiền)
Cool-mania cũng có quyền từ chối đơn đặt hàng từ bất kỳ Khách hàng nào mà Cool-mania đang có tranh chấp pháp lý liên quan đến đơn đặt hàng trước. Cool-mania có thể hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào nếu nghi ngờ có bất kỳ hoạt động gian lận nào và có thể từ chối xử lý đơn đặt hàng từ những khách hàng có tiền sử đặt hàng gian lận trước đó

3. Thông tin Sản phẩm và Tính sẵn có của Sản phẩm

3.1 Các đặc điểm chính của từng sản phẩm được hiển thị trên mỗi “Trang thông tin sản phẩm” trên cơ sở thông tin do nhà sản xuất cung cấp. Cool-mania, có quyền thay đổi bất kỳ trang thông tin Sản phẩm nào mà không cần báo trước.

3.2 Cool-mania sẽ cố gắng hết sức để thể hiện hình ảnh gần với sản phẩm được rao bán nhất có thể.
Tuy nhiên, màu sắc của sản phẩm có thể khác với sản phẩm thật tùy theo cài đặt của hệ thống máy tính mà người dùng sử dụng.
Các hình ảnh trong Thông số kỹ thuật sản phẩm cũng có thể khác nhau về màu sắc, kích thước hoặc liên quan đến bất kỳ phụ kiện nào của sản phẩm. Đối với các mục đích của thỏa thuận mua hàng sẽ áp dụng mô tả sản phẩm có trong đơn đặt hàng do khách hàng gửi

3.3 Trên Trang web cũng có thể được hiển thị thông tin hỗ trợ cho việc mua hàng có tính chất chung, chẳng hạn như những thông tin được tìm thấy, ví dụ, hoặc trong Hướng dẫn Mua hàng trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Thông tin này được cung cấp dưới dạng tài liệu thông tin chung chung đơn giản, không tương ứng với các đặc tính thực của một sản phẩm. Đối với các mục đích của thỏa thuận mua hàng sẽ áp dụng mô tả của sản phẩm có trong đơn đặt hàng do khách hàng gửi.

3.4 Trên “Trang thông tin sản phẩm” cho mỗi sản phẩm có một phần đặc biệt chứa thông tin về “Sản phẩm có sẵn”. Khách hàng chỉ có thể mua các sản phẩm có tuyên bố sau “Còn hàng”.
Trong trường hợp tình trạng Sản phẩm là “ Hết hàng ”, Khách hàng có thể tiến hành đặt trước sản phẩm và Cool-mania sẽ thay mặt Khách hàng đặt hàng cho nhà cung cấp. Khi có sản phẩm, Cool-mania sẽ thông báo cho Khách hàng qua email.

3.5 Xin lưu ý rằng việc thêm một sản phẩm vào Giỏ hàng không có nghĩa là sản phẩm đó được tự động dành cho Khách hàng.
Sản phẩm vẫn có sẵn để mua bởi các khách hàng khác cho đến khi gửi và thông báo xác nhận Đơn hàng của Cool-mania, phù hợp với Điều khoản và Điều kiện Bán hàng này.
Nó có thể phụ thuộc vào các đơn đặt hàng đồng thời trên Trang web. Có thể, vì lý do kỹ thuật, một “sản phẩm có sẵn” có thể hết hàng sau khi đơn đặt hàng được chuyển đi, và do đó cần phải chờ nguồn cung mới. Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ được thông báo ngay lập tức qua e-mail (“Sản phẩm được đặt trước” hoặc “giao hàng chậm trễ”) và có thể yêu cầu hủy đơn đặt hàng bất kỳ lúc nào trước khi giao sản phẩm bằng cách nhấp vào nút “hủy” có trong Email.

3.6. Trong trường hợp không có sẵn Sản phẩm đã đặt, Khách hàng sẽ được thông báo qua e-mail ngay lập tức và trong mọi trường hợp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày sau khi đơn đặt hàng được truyền. Nếu thanh toán đã được hoàn tất, Cool-mania đồng thời cung cấp để hoàn lại cho Khách hàng số tiền đã được tính khi hoàn nguyên giao dịch. (xem đoạn dưới đây: 13. Thủ tục hoàn tiền)

4. Giá cả, chi phí vận chuyển, thuế và nhiệm vụ

4.1 Tất cả Giá công bố trên Trang web được tính bằng € (Euro) được chuyển đổi sang các đơn vị tiền tệ khác theo tỷ giá hối đoái hiện hành. Chúng đã bao gồm VAT (20%) nếu Sản phẩm được vận chuyển và phân phối trên toàn thế giới.

4.2 Cool-mania có quyền thay đổi giá của Sản phẩm bất kỳ lúc nào. Điều này được hiểu rằng giá của Sản phẩm sẽ được tính cho Khách hàng là giá được hiển thị trên Trang web tại thời điểm gửi Đơn đặt hàng. Việc tăng hoặc giảm cuối cùng sau khi truyền lệnh, sẽ không được xem xét.

4.3 Giá Sản phẩm không bao gồm chi phí vận chuyển. Chi phí giao hàng được tính cho khách hàng và sẽ do Khách hàng thanh toán cùng với việc thanh toán Tổng giá đặt hàng.
Số tiền cho tất cả các đơn đặt hàng là 8 eur (bao gồm VAT) trong Giỏ hàng trong quá trình mua hàng trực tuyến và trước khi kết thúc, cũng như trong e-mail “Xác nhận Đơn hàng và Giao hàng”.

4.4 Tổng giá đặt hàng (với chỉ báo riêng về chi phí giao hàng và bất kỳ chi phí bổ sung nào khác) luôn được hiển thị trong Giỏ hàng ở cuối thủ tục mua hàng ". Tổng giá này (sẽ được chỉ ra cho Khách hàng trong" Mục đặt hàng xác nhận ”và trong email" Xác nhận đơn đặt hàng và giao hàng "), sẽ là tổng số tiền Khách hàng phải trả liên quan đến đơn đặt hàng. Khách hàng không phải trả khoản nào nhiều hơn số tiền này, ngoại trừ thuế Hải quan cuối cùng (xem đoạn bên dưới) .

4.5 Việc vận chuyển đến một số điểm đến rất cụ thể có thể yêu cầu các khoản phí và chi phí bổ sung do người nhận chịu và thanh toán khi giao sản phẩm trực tiếp cho cơ quan thuế và hải quan hoặc chuyển phát nhanh. Khách hàng bồi thường cho Cool-mania các khoản thuế, phí và lệ phí đó. Tuy nhiên, mọi khoản thuế, lệ phí, chi phí hoặc các nghĩa vụ khác được quy định bởi luật pháp của từng Quốc gia cụ thể nơi Sản phẩm được vận chuyển và giao hàng sẽ do Khách hàng hoàn toàn chịu.

5. Làm thế nào để mua hàng

5.1 Mua Sản phẩm trên Trang web có thể có hoặc không cần đăng ký. Việc đăng ký cho phép Khách hàng có một loạt các dịch vụ bổ sung, bằng cách tạo Hồ sơ cá nhân.

5.2 Trên eshop trực tuyến, Khách hàng chọn và thêm vào Giỏ hàng các sản phẩm có sẵn và có thể đặt hàng, như được mô tả trong “Trang Thông tin Sản phẩm” có liên quan. Trong quá trình nhập đơn đặt hàng, Khách hàng được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định (dữ liệu cá nhân, điểm đến dữ liệu, số điện thoại cố định và số di động, địa chỉ e-mail); và điền các chi tiết hợp lệ của thẻ tín dụng chịu trách nhiệm pháp lý hoặc các phương thức thanh toán khác (như được đề cập trong Điều khoản và Điều kiện Bán hàng này).

5.3 Cool-mania có quyền yêu cầu thông tin và tài liệu bổ sung để xác định danh tính và quyền sở hữu của Khách hàng để thực hiện thanh toán. Khách hàng đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp là trung thực, chính xác và đầy đủ (xem đoạn tiếp theo về Phương thức thanh toán).

5.4 Sau khi đặt đơn đặt hàng (đã chuyển tiếp), Khách hàng được mời in hoặc lưu bản sao điện tử của đơn đặt hàng và vẫn giữ các điều kiện bán hàng chung hiện tại, tuân thủ các quy định về bán hàng theo khoảng cách

5.5 Khách hàng đã đặt hàng bằng Thông tin đăng nhập (có nghĩa là anh ta là Khách hàng đã đăng ký và đã tạo hồ sơ của riêng mình).

5.6 Sau khi xác nhận cho khách hàng đã nhận đúng đơn đặt hàng (xem điểm 2.6), Cool-mania xử lý đơn đặt hàng và xác minh dữ liệu khách hàng đã nhập, phương thức thanh toán, việc chuẩn bị sản phẩm trong kho. Trong một số trường hợp, nó có thể cần liên hệ qua điện thoại với khách hàng hoặc yêu cầu tài liệu bổ sung (xem đoạn Phương thức thanh toán)

5.7 Cool-mania thông báo việc chấp nhận đơn đặt hàng bằng cách gửi email “Xác nhận đơn hàng và giao hàng” chứa tóm tắt thông tin đã có trong Mẫu đơn đặt hàng: dữ liệu mục tiêu, mô tả và số lượng sản phẩm đã đặt hàng, phương thức thanh toán, cung cấp dữ liệu.

5.8 Trong trường hợp từ chối, Khách hàng sẽ được Cool-mania thông báo sớm nhất có thể (và trong bất kỳ trường hợp nào trong vòng 30 ngày kể từ ngày đặt hàng) bằng cách gửi email “Thông báo hủy đơn hàng” kèm theo lý do. Trong trường hợp thanh toán đã hoàn tất, Cool-mania cung cấp theo ngữ cảnh để hoàn trả cho Khách hàng số tiền đã được tính khi đảo ngược giao dịch (xem điều 10. Phương thức hoàn lại tiền)

6. Phương thức thanh toán

Như đã đề cập trong đoạn 4.2 (Giá sản phẩm, chi phí vận chuyển, thuế và nghĩa vụ) Xin lưu ý rằng tất cả các giao dịch, bao gồm cả tiền tệ, được chuyển sang euro sau khi khách hàng thanh toán.

6.1 Thanh toán bằng thẻ tín dụng

6.1.1 Trong trường hợp thanh toán bằng Creditcard, số tiền liên quan đến giao dịch mua sẽ được Ngân hàng ghi nợ ngay sau khi Khách hàng kết thúc giao dịch trực tuyến.

6.1.2 Tại thời điểm khách hàng đặt hàng, phiên web sẽ được chuyển hướng từ Trang web đến một trang an toàn trên trang web của GP WEBpay (SSL). Trên Trang web đó, Khách hàng sẽ có thể hoàn tất việc thanh toán Giá
Không lúc nào trong quá trình mua hàng, Cool-mania có thể biết thông tin về thẻ tín dụng của Khách hàng. Dữ liệu không thể truy cập bởi Cool-mania hoặc các bên thứ ba, cũng như tại thời điểm đặt hàng hoặc trong thời gian sau đó. Không có kho lưu trữ nào của Cool-mania duy trì dữ liệu như vậy. Trong mọi trường hợp, Cool-mania có thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi gian lận hoặc lạm dụng bất hợp pháp nào của các bên thứ ba, khi thanh toán các sản phẩm đã mua trên Trang web

6.1.3 Cool-mania có quyền yêu cầu khách hàng gửi bản sao mặt trước / mặt sau của chứng minh thư hợp lệ qua e-mail. Yêu cầu e-mail sẽ chỉ định khoảng thời gian mà Cool-mania phải nhận được tài liệu. Trong mọi trường hợp, thời hạn này sẽ không quá 5 ngày làm việc. Đang chờ tài liệu được yêu cầu, đơn đặt hàng sẽ bị tạm dừng. Trong trường hợp có yêu cầu, Khách hàng phải gửi tất cả các tài liệu được yêu cầu trong thời gian quy định. Nếu Cool-mania không nhận được các tài liệu này trong thời gian yêu cầu như trong e-mail yêu cầu hoặc nhận được các tài liệu không hợp lệ hoặc hết hạn. Hợp đồng sẽ tuân theo và cho các mục đích của Nghệ thuật. 1456 cc, và đơn đặt hàng sau đó sẽ bị hủy bỏ, ngoại trừ quyền được bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào mà Cool-mania có thể phải đối mặt do hành vi của khách hàng. Việc chấm dứt hợp đồng, Khách hàng sẽ được thông báo qua e-mail, chậm nhất sau 2 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ theo yêu cầu của Cool-mania và dẫn đến việc đơn hàng bị hủy và sẽ được hoàn lại số tiền đã thanh toán. Nếu Cool-mania nhận được tài liệu cần thiết trong thời gian quy định, thì các điều khoản giao hàng, tức là việc người chuyển phát chịu trách nhiệm Sản phẩm, sẽ được thông báo cho Khách hàng sau khi Trung tâm xác nhận giao dịch để ngăn ngừa rủi ro gian lận.

6.1.5 Cool-mania không thể biết và không lưu trữ dữ liệu theo bất kỳ cách nào được kết nối với thẻ tín dụng của Khách hàng hoặc với bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được liên kết với tài khoản đó).

6.2 Chuyển khoản ngân hàng

6.2.1 Khách hàng có thể thanh toán qua chuyển khoản. Hàng đã đặt sẽ được gửi sau khi chúng tôi nhận được thanh toán.

Số tài khoản : IBAN: SK9802000000002952352651

Địa chỉ Ngân hàng Người nhận:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivy 1
829 90 Bratislava 25
Xlô-va-ki-a

Mã SWIFT (BIC): SUBASKBX

Biểu tượng biến (tham chiếu) : Số đơn đặt hàng của bạn

7. Lô hàng

7.1 Thuật ngữ "giao hàng" đề cập đến thời điểm mà Cool-mania giao Sản phẩm cho Nhà cung cấp dịch vụ được xác định đảm nhận sản phẩm đó (tiêu chí có thể khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm được đặt hàng và điểm đến)

  • Thường sẽ đến trong vòng 5 ngày làm việc (có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia đến)
  • Thư quốc tế hạng nhất 'Đã ký gửi' Giao hàng - Quốc tế 'Đã ký gửi '
  • Dịch vụ chuyển phát nhanh GLS - Chuyển phát quốc tế

7.2 Điều khoản giao hàng và điều khoản giao hàng được đề cập cụ thể liên quan đến từng sản phẩm trong mỗi “Trang thông tin sản phẩm” có liên quan. Điều khoản giao hàng sẽ có hiệu lực kể từ ngày chuyển đơn đặt hàng, trừ khi có quy định khác

7.3 Nếu nhiều sản phẩm được đặt hàng cùng một lúc với tình trạng sẵn có khác nhau, Cool-mania sẽ chỉ thực hiện một chuyến hàng. Việc vận chuyển sẽ diễn ra theo thời gian dài nhất (ví dụ: trong trường hợp 1 sản phẩm được đặt hàng với trạng thái "Hết hàng", cùng với một sản phẩm có trạng thái "Còn hàng", cả hai sản phẩm sẽ được vận chuyển với thời gian vận chuyển lâu hơn, tức là 30 ngày).

8. Giao hàng: Phí và điều khoản

8.1. Việc giao sản phẩm được thực hiện đến địa chỉ bưu điện của điểm đến do Khách hàng chỉ định trong Mô-đun đặt hàng.

Phí đóng gói và giao hàng

Tiêu chuẩn toàn cầu - 8 € (Giao hàng trên toàn thế giới)

vận chuyển giao hàng trên toàn thế giới

8.2 Khách hàng được yêu cầu báo cáo bất kỳ tính năng đặc biệt nào liên quan đến địa điểm giao hàng của Sản phẩm. Trong trường hợp cung cấp sai thông tin và chi tiết, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm tải thêm bất kỳ khoản chi phí bổ sung nào mà Cool-mania chịu để hoàn thành việc giao Sản phẩm.

8.3 Việc phân phối đơn đặt hàng đề cập đến mức đường phố. Chúng tôi không giao hàng đến hòm thư bưu điện, bưu điện và không giao hàng cho công ty thứ ba có liên quan đến vận tải / giao nhận.

8.4 Mọi trách nhiệm và rủi ro đối với hàng hóa đã mua được tính cho Khách hàng kể từ thời điểm Dịch vụ Bưu chính có chữ ký của người nhận

8.5 Mọi vấn đề liên quan đến vật chất, thư từ hoặc sự hoàn chỉnh của hàng hóa nhận được phải được Khách hàng báo cáo ngay choCool-mania và không muộn hơn 5 ngày kể từ ngày giao hàng bằng cách báo cáo qua e-mail tới [email protected]

8.6 Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu gửi lại Sản phẩm đã mua, Cool-mania sẽ tiến hành giao hàng mới và có quyền thực hiện khoản phí, ngoài các chi phí, phí gửi lại Sản phẩm cho Cool-mania.

8.12 Trong trường hợp sản phẩm đã mua không được giao hoặc bị chậm trễ so với các điều khoản giao hàng được nêu trong phần Thông số kỹ thuật, Khách hàng có thể báo cáo thông qua email: [email protected] . Cool-mania sẽ xem xét đơn khiếu nại và sẽ nhanh chóng thông báo kết quả cho khách hàng qua e-mail trong vòng tối đa mười lăm (15) ngày làm việc.

9. Trả lại: Quyền rút tiền

9.1 Phù hợp với Điều 64 và seq. của Bộ luật Người tiêu dùng (Nghị định hợp pháp số 206/2005), Khách hàng "Người tiêu dùng" có quyền rút khỏi việc mua Sản phẩm mà không bị phạt và không cần đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào, trong vòng (14) ngày kể từ ngày nhận Sản phẩm. Theo các điều khoản quy định tại các điểm sau

9.2 Cool-mania cấp cho Khách hàng các điều khoản tốt hơn so với Quy tắc tiêu dùng (quy định rằng khách hàng phải gửi thông báo bằng văn bản trong vòng 14 ngày, bằng thư đăng ký Bưu điện kèm theo biên lai trả lại) để thực hiện Quyền này, chỉ cần thông báo cho sẽ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày giao sản phẩm, thông qua email: [email protected] Chủ đề: (“Tôi muốn áp dụng quyền thu hồi)

9.3 Thông báo về việc rút tiền, khách hàng nên cho biết số đơn đặt hàng (được cấp tại thời điểm mua hàng), Sản phẩm hoặc các Sản phẩm mà họ dự định thực hiện quyền thu hồi và thể hiện rõ ràng ý định rút khỏi giao dịch mua

9.4 Sau khi nhận được yêu cầu rút tiền qua email, Dịch vụ khách hàng của Cool-mania sẽ nhanh chóng cung cấp cho khách hàng hướng dẫn về cách trả lại sản phẩm. Sản phẩm phải được gửi đến địa chỉ công ty được cung cấp trong trang liên hệ.
Sản phẩm phải được trả lại nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, còn nguyên vẹn với tất cả các bộ phận và bao bì ban đầu (túi và / hoặc bao bì), tuân thủ các điều kiện của các điểm 9.5 sau đây

9.5 Cách trả lại - Khách hàng trả lại lô hàng

9.6 Trong trường hợp việc rút tiền không được thực hiện theo Điều khoản. 64 và seq. Mã Người tiêu dùng và, đặc biệt, nếu Sản phẩm không hoàn chỉnh tất cả các bộ phận và / hoặc đi kèm với các phụ kiện và / hoặc các yếu tố tạo thành một bộ phận không thể tách rời (ví dụ: nhãn vẫn phải được gắn vào các sản phẩm với con dấu dùng một lần, nó là một phần không thể tách rời của sản phẩm) và / hoặc không còn trong bao bì nguyên bản, hoặc ngay cả khi nó bị hư hỏng hoặc do khách hàng sử dụng (sản phẩm chưa được giặt, giặt, sử dụng) ngoài giới hạn hợp lý của việc xem xét giải trình, nó không không liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng và do đó, sẽ không được hoàn lại số tiền Khách hàng đã thanh toán cho Sản phẩm. Sản phẩm sẽ được Khách hàng sử dụng trong kho của Cool-mania, chờ khách đến nhận, đồng thời hủy yêu cầu thu hồi.

9.7 Phù hợp với Điều. 67, đoạn thứ tư, của Bộ luật Người tiêu dùng, chỉ sau khi nhận được sản phẩm và chỉ sau khi xác minh sự tuân thủ tích cực với các điều khoản và thủ tục để thực hiện quyền rút lại và tính toàn vẹn (như quy định trong các đoạn trên), Cool-mania sẽ, trong mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận Sản phẩm và trong mọi trường hợp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Cool-mania được thông báo về việc yêu cầu thu hồi, hãy hoàn lại số tiền khách hàng đã thanh toán. Khoản tiền hoàn lại sẽ bao gồm phí giao hàng, nhưng không phải là số tiền được thanh toán cho việc mua bất kỳ "dịch vụ giao hàng bổ sung" nào

MẪU KHIẾU NẠI - (cần điền đầy đủ thông tin và gửi kèm theo hàng trả lại - áp dụng chế độ bảo hành 2 năm đối với lỗi sản phẩm)

HÌNH THỨC RÚT TIỀN - (cần điền đầy đủ thông tin và gửi hàng trả lại trong vòng 14 ngày sau khi nhận được sản phẩm)

10. THỦ TỤC HOÀN LẠI TIỀN

10.1 Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện khi hoàn nguyên giao dịch thanh toán (nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng)

10.2 Trong trường hợp không trùng khớp giữa người nhận các sản phẩm được nêu trong đơn đặt hàng và người đã thanh toán số tiền mua hàng, việc hoàn trả số tiền, trong trường hợp có quyền thu hồi, sẽ được thực hiện bởi Cool-mania, cho những người đã thực hiện thanh toán.

10.3 Như đã đề cập trong Phần 4.1, tất cả các giao dịch được thực hiện bởi Khách hàng cư trú tại một Quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu được chuyển đổi thành Euro do khách hàng thanh toán. Đối với các khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ không phải là Euro, Cool-mania vẫn trả lại số tiền bằng Euro, số tiền tệ sau đó được tính dựa trên tỷ lệ thay đổi trong ngày mà khoản hoàn trả được thực hiện. Do đó, rủi ro tỷ giá hối đoái được tính cho khách hàng.

11. Bảo hành thông thường

11.1 Các sản phẩm được bán trên Trang web, tùy theo tính chất của chúng, có thể được bảo hành bởi một bảo đảm thông thường do nhà sản xuất cấp ("Bảo hành Thông thường"). Khách hàng chỉ có thể dựa vào đảm bảo này đối với nhà sản xuất. Thời hạn, gia hạn lãnh thổ, các điều khoản và điều kiện sử dụng, các loại hư hỏng và / hoặc khuyết tật được bảo hành và bất kỳ giới hạn nào của bảo hành tùy thuộc vào từng nhà sản xuất và được ghi rõ trong chứng chỉ bảo hành có trong hộp sản phẩm.

Nhà sản xuất Sản phẩm sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các khuyết tật trong Sản phẩm đó.
Loại Bảo hành này có tính chất tự nguyện và không thêm, không thay thế, không hạn chế hoặc loại trừ và sẽ không ảnh hưởng đến Bảo hành pháp lý

12. Bảo hành pháp lý trong 24 tháng đối với các lỗi phù hợp

12.1 Theo Bộ luật Người tiêu dùng, tất cả các sản phẩm được bán trên Trang web cho "Người tiêu dùng" cũng được bảo hành bởi Bảo hành pháp lý trong 24 tháng đối với những trường hợp không phù hợp với chất lượng được yêu cầu và công bố trên hợp đồng (theo Điều 128 ff. Leg. No 206/2005). Để nhận được dịch vụ bảo hành, Khách hàng phải bảo quản biên lai đơn đặt hàng (email “Xác nhận đơn hàng và lô hàng” hoặc phiếu giao hàng chuyển phát nhanh hoặc bằng chứng thanh toán).

12.2 Bảo hành pháp lý trong 24 tháng bao gồm các khuyết tật hoặc sự không phù hợp của sản phẩm, không rõ ràng tại thời điểm mua hàng, tồn tại tại thời điểm giao hàng, nếu sản phẩm được sử dụng đúng cách, tuân thủ mục đích sử dụng và như được thiết lập bởi Nhà sản xuất (các điều khoản có trong tài liệu cuối cùng được đính kèm với sản phẩm.
Các khiếm khuyết về sự phù hợp phải bị tố cáo và bị thu hồi bảo hành trong thời hạn hai tháng kể từ ngày được phát hiện.

12.3 Hàng hóa được coi là phù hợp với hợp đồng nếu tại thời điểm giao hàng cho người tiêu dùng:

12.4 Do đó, các khiếm khuyết của Bảo hành pháp lý không được xác định bởi sự kiện ngẫu nhiên hoặc trách nhiệm của Khách hàng hoặc do việc sử dụng sản phẩm không phù hợp với mục đích sử dụng và / hoặc được quy định trong tài liệu kỹ thuật có thể được đính kèm với sản phẩm.

12.5 Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc không phù hợp, Cool-mania cung cấp miễn phí cho khách hàng việc khôi phục sự phù hợp của sản phẩm: bằng cách sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm bằng một sản phẩm khác có tính năng tương đương hoặc cao hơn. Nếu không với việc giảm giá thích hợp hoặc chấm dứt hợp đồng hoàn lại số tiền đã thanh toán.

12.6 Để được hưởng Bảo hành pháp lý, trước hết Khách hàng phải cung cấp bằng chứng về ngày mua và giao hàng. Vì mục đích của bằng chứng như vậy, khách hàng nên lưu một bản sao của email “Xác nhận đơn hàng và lô hàng” màCool-mania đã gửi hoặc bất kỳ tài liệu nào khác chứng thực cho ngày thực hiện giao dịch mua (ví dụ: phiếu chuyển phát nhanh hoặc bằng chứng thanh toán).

12.7 Khách hàng phải gửi choCool-mania một thông tin liên lạc cụ thể, yêu cầu Loại bỏ sự không phù hợp, thông qua e-mail [email protected] Chủ đề: Sản phẩm bị đào thải

12.8 Trong trường hợp việc áp dụng bảo đảm quy định việc trả lại sản phẩm để sửa chữa lỗi, Khách hàng phải trả lại sản phẩm trong tình trạng đóng gói ban đầu, hoàn chỉnh ở tất cả các bộ phận (bao gồm cả bao bì và bất kỳ tài liệu và thiết bị phụ kiện nào). Để hạn chế hư hỏng gói ban đầu, nên cho vào hộp khác. Cần tránh gắn nhãn hoặc băng dính trực tiếp trên bao bì sản phẩm gốc.

12.9 Nếu lỗi không được tìm thấy hoặc nếu nó không phải là sự không phù hợp của sản phẩm, theo Nghị định pháp luật số 206/2005, Khách hàng sẽ phải trả bất kỳ chi phí kiểm tra và sửa chữa nào, cũng như bất kỳ chi phí nào khác ( vận chuyển, vv ..) cuối cùng được duy trì bởiCool-mania. Bảo hành không hợp lệ nếu lỗi do người mua bỏ bê hoặc sử dụng sai cách, gian lận, độ ẩm hoặc các nguyên nhân khác không liên quan đến sản xuất hoặc lỗi sản xuất

13. Quyền riêng tư

13.1 Dữ liệu cá nhân do Khách hàng yêu cầu và cung cấp trong quá trình điền vào Mô-đun đặt hàng được thu thập và xử lý để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng và sẽ không được cấp phép cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào. các quy tắc về xử lý dữ liệu cá nhân, tuân theo mã bảo mật được quy định trong Nghị định lập pháp số 196 ngày 30.06.2003 và các sửa đổi tiếp theo.

14. Lỗi và / hoặc sự không chính xác trên Trang web

14.1 Cool-mania liên tục cam kết kiểm tra danh mục trực tuyến để tránh sai sót hoặc không chính xác. Tuy nhiên, có thể Trang web có sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót. Do đó ,ool-mania có quyền sửa bất kỳ lỗi, sự không chính xác hoặc thiếu sót nào có trên Trang web, ngay cả khi cuối cùng đã nhận được Đơn đặt hàng. Đồng thời có quyền thay đổi, cập nhật thông tin bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.