Bộ cân bằng đèn LED ô tô

Hình dán bộ cân bằng đèn LED ô tô trên cửa sổ phía sau ô tô của bạn, nhấp nháy theo nhạc trong ô tô mà bạn đang nghe. El xe dán cho bạn.