Khay tài liệu sang trọng

Khay tài liệu sang trọng - Khay thư (giấy) để bàn. Khay có thể xếp chồng lên nhau bằng gỗ và da - thủ công.