Mặt nạ động vật

Mặt nạ hình thú cho trẻ em và người lớn trong dịp Halloween hoặc lễ hội. Mặt nạ cao su vui nhộn cho trẻ em (trai, gái) cho mọi bữa tiệc, lễ kỷ niệm, bất cứ điều gì