Phụ kiện bản đồ

Phụ kiện bản đồ gỗ treo tường như cờ các nước, tượng đài, đinh ghim, các sự kiện đặc biệt và hơn thế nữa.