Chuyển đổi màu sắc thông qua điện thoại thông minh hoặc nút