Mắt nhìn ban đêm

Ống nhòm nhìn đêm - một mắt và ống nhòm có khả năng thu phóng, thu phóng quang học và kỹ thuật số, thiết bị quan sát ban đêm (kính bảo hộ) tốt nhất trong kho.