Cảm biến báo động săn

Hệ thống báo động săn bắn không dây (cảm biến chuyển động + bộ thu) với âm thanh, rung và đèn LED thông báo chuyển động trong khu vực được giám sát.