Tấm lót bàn da sang trọng

Đệm (chiếu) da sang trọng - phụ kiện văn phòng độc đáo. Tấm lót viết hoặc miếng dán giả da - nguyên bản làm bằng tay