Chúng tôi đã đạt được: Chứng chỉ chất lượng EN ISO 9001: 2008

Media Leaders Ltd. sở hữu chứng chỉ quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng CMS EN ISO 9001: 2008

Trong số các mục tiêu chính của Leaders Media Ltd. là đạt được chất lượng dịch vụ khách hàng ở mức cao nhất. Chúng tôi tập trung vào việc cải tiến liên tục các hoạt động của tổ chức và chúng tôi luôn nỗ lực để đạt được các mục tiêu của mình trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm và dịch vụ và thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Kết quả của những nỗ lực của chúng tôi là sự công nhận chất lượng dịch vụ cung cấp không chỉ tại các cửa hàng trực tuyến do Media Leaders Ltd. giữa khách hàng và việc đạt được chứng chỉ chất lượng được quốc tế công nhận. Sự hài lòng của khách hàng và tất cả các bên liên quan là giả định cơ bản cho sự thành công lâu dài của chúng tôi.

EN ISO 9001: 2008 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng của mình trong việc cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhất quán và tập trung vào việc gia tăng sự hài lòng của khách hàng thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống, bao gồm các quá trình để đạt được sự cải tiến liên tục của hệ thống này. Tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này có thể áp dụng chung cho mọi tổ chức, bất kể loại hình, quy mô và loại sản phẩm mà họ cung cấp.

Chứng chỉ xác nhận rằng hệ thống chất lượng của Media Leaders Ltd. là phù hợp với các yêu cầu của hệ thống chất lượng EN ISO 9001: 2008

chứng chỉ iso