Bản đồ gỗ tự nhiên 2D

Bản đồ gỗ tự nhiên một màu 2D treo tường làm vật trang trí tường gỗ. Màu sắc gỗ khác nhau để lựa chọn và kích thước từ 100 đến 300cm.