Bản đồ gỗ nhiều màu 3D

Bản đồ gỗ 3D nhiều màu trên tường như một vật trang trí trên tường gỗ. Các sắc thái màu sắc khác nhau để lựa chọn và kích thước từ 100 đến 300cm.