Bản đồ gỗ 3D LED

Bản đồ gỗ 3D có đèn nền LED trên tường (chiếu sáng) làm vật trang trí tường gỗ. Với kích thước từ 100 đến 300cm.