Đèn pin LED để chiếu sáng

Đèn pin LED để chiếu sáng - đèn pha, đèn pin cầm tay và hơn thế nữa. Đèn pin LED mạnh mẽ như đèn pha, đèn LED chiếu điểm, đèn pin cảnh sát, v.v.